(1) میان ترم اول : 6 نمره

(2) میان ترم دوم : 6 نمره

(3) پایان ترم : 6 نمره

(4) تمرینات : 2 نمره

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۸ساعت 13:8 توسط Iradmusa |

(1) A Course in Combinatorics, J. H. Van lint, R. M. Wilson. [لینک دانلود]

(2) Extremal Combinatorics, Stasys Jukna.[لینک دانلود]

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۸ساعت 10:36 توسط Iradmusa |

نمره نهایی : نمره بهتر از دو میانترم (6 نمره)+ نمره نهایی (12نمره)+ نمره تمرین (2نمره)

ردیف شماره دانشجویی میان ترم 1(از 50) میان ترم 2(از 40) پایان ترم(از 60) تمرینات(از 2) نمره نهایی
1 93222094 42  40  60  2 20
2 94222012 34  40  45  2 17
3 94222055 33  39  45  1.5 16.5
4 94222034 31  14  42  1 13.5
5 91222056 29  40  60  0 18
6 92222020 28  38  49  1.5 17.5
7 94222094 27  40  58  2 20
8 94222038 26 39  52  1.5 17.9
9 91222086 26  40  52  0 16.5
10 92222042 25  34  40  0 13.5
11 94222011 24  40  54  2 19
12 94222089 24    0 -
13 94222056 23  51  0 14
14 92222106 22  30  37  0 12
15 94222098 19  35  55  0 16.5
16 93222092 17  32  1 10
17 94222004 15  35  30  2 13.5
18 92222044 14  29  42  1 14
19 92222109 10  -   -
20 94222008 10  -   -
21 92222095 7  0   -
22 92222036 10  -   -
23 92222097 7  35  25  1 11.5
24 92222105 7  -   -
25 92222066 4  39  47 15.5
26 94222103 2  -  8 9
27 94222068 2  -   -
 28 93222013 - 39  42 14.5
29 91222073 - 40  57 17.5
+ نوشته شده در شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۶ساعت 11:25 توسط Iradmusa |

تاریخ آزمون میان ترم دوم : 25 آذرماه

مباحث آزمون : سیستم نمایندگی های متمایز، رنگ آمیزی ابرگراف، روش

احتمالاتی در ترکیبیات، خانواده متقاطع و خانواده اسپرنر

+ نوشته شده در شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۶ساعت 17:20 توسط Iradmusa |

تمرینات زیر از کتاب Jukna :

صفحه 50-51 : شماره های 3.2 ، 3.13 و 3.14

صفحه 106 : شماره های 7.2 ، 7.3 ، 7.4 و 7.5

مهلت تحویل : شنبه 18 آذرماه

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۶ساعت 16:37 توسط Iradmusa |

مهلت تحویل : دوشنبه 29 آبان ماه

از اینجا دانلود کنید.

+ نوشته شده در شنبه بیستم آبان ۱۳۹۶ساعت 14:42 توسط Iradmusa |

تمرینات شماره : 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.11 - 4.16 - 4.17 - 4.32

از کتاب Jukna (مرجع 2)

مهلت تحویل : شنبه 29 مهرماه.

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۶ساعت 20:43 توسط Iradmusa |

نمرات میان ترم های اول از 50 نمره و میان ترم دوم از 60 نمره است. نمره بهتر (از 60) لحاظ خواهد شد.

نمره تمرینات از 3 نمره است.

شماره دانشجویی میان ترم اول میان ترم دوم پایان ترم تمرینات نمره نهایی
91222026  46 50  58  1.6  18.7
89213149  23 42  54  1.6  16.6
90222186 18 37  36  0.9  11.8
91222061 10 38  60  2.5  18.3
92222047 15 38  31  2.1  12.1
93222043 35 37  60  1.3  17.5
93222088 43 44  50  3.0  18.2
93222058 40 42  60  3.0  19.8
93222085 18 25  41  1.7  12.4
91222059 22 30  46  2.0  14.2
91222143 18 28  48  0.6  13.0
93222018 20 30  36  1.3  11.5
93222082 31 33  50  1.3  15.0
92222093 20 30  33  2.3  11.9
92222028 30 30  36  2.7  13.5
91222036 20 27  36  1.8  11.7
93222055 14 30  52  1.0  14.4
93222115 24 33  54  2.8  16.9
93222056 غایب 27  39  1.3  11.8
93222046 39 30  48  2.7  17.0
93222069 20 28  47  1.6  13.8
93222025 33 31  48  2.5  16.1
91222074 22 30  52  2.4  15.8
93222068 26 28  52  1.4  15.4
91222045 22 13  56  1.3  15.2
91222087 11 19  37  1.4  10.7
93222038 21 16  44  1.8  13.1
90222046 22 21  45  0.7  12.4
92222083 18 16  40  2.0  12.2
90222174 30 غایب  36  0.0  10.8
           
           
+ نوشته شده در شنبه چهارم دی ۱۳۹۵ساعت 19:8 توسط Iradmusa |

t-طرح های بلوکی

ماتریس های هادامارد

مربع های لاتین و مربع های لاتین متعامد

روشهای جبرخطی در ترکیبیات

+ نوشته شده در شنبه چهارم دی ۱۳۹۵ساعت 11:25 توسط Iradmusa |

تاریخ تحویل : شنبه 6 آذرماه

تمرینات 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 صفحه 106 از کتاب Jukna ( اصلاح در 7.2 : نشان دهید اگر F متقاطع با کمتر از 2 به توان n-1 عضو(زیرمجموعه) باشد آنگاه می توان عضو (زیرمجموعه) جدیدی به خانواده F اضافه کرد به طوری که متقاطع باقی بماند.)

+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۵ساعت 11:9 توسط Iradmusa |

مطالب قدیمی‌تر